Το lefkara.org.cy χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεσαι τη χρήση των cookies.
  • info@lefkara.org.cy
  • +357-24-342422
  • 8am - 3pm / Δευτ. - Παρ

10/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


13/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


25/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


30/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


06/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


14/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


20/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


06/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


21/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


28/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


11/04/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


25/04/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


09/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


23/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


31/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


13/06/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


04/07/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


01/08/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


29/08/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


12/09/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


03/10/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


07/11/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


14/11/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


05/12/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


09/01/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


23/01/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


13/02/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


6/03/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


7/03/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


4/04/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


5/05/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


6/06/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


20/06/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


18/07/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


7/08/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


4/09/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


25/09/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


16/10/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


30/10/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


20/11/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


03/12/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


08/01/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


05/02/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


05/03/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


26/03/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 45ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


07/05/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


04/06/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 47ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


26/06/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


01/08/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


10/09/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


08/10/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


12/11/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


10/12/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


14/01/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 54ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


17/02/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 55ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


26/05/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


30/06/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 57ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


28/07/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 58ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


22/09/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


23/10/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 60ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


15/12/2020 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 61ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


06/04/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 62ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


15/06/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 63ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


03/08/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 64ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


28/08/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 65ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


15/09/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 66ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


19/10/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 67ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


16/11/2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 68ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


11/01/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 69ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


22/02/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 70ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


22/03/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 71ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


03/05/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 72ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


24/05/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


28/06/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 74ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


30/08/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 75ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


18/10/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 76ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


22/11/2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


03/01/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 78ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


31/01/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 79ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


07/03/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 80ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


02/05/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


06/06/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 82ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


11/07/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ


08/08/2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ