Το lefkara.org.cy χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεσαι τη χρήση των cookies.
 • info@lefkara.org.cy
 • +357-24-342422
 • 8am - 3pm / Δευτ. - Παρ

Στο Δήμο Λευκάρων τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Λευκάρων για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν τον γάμο τους. 

Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ ξένων ή μεταξύ Κυπρίων και ξένων.

Η τελετή γίνεται στο Δημοτικό Μέγαρο.

Τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη σύναψη πολιτικού γάμου είναι: 

ΚΥΠΡΙΟΙ

 1. Ένορκο Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου.
 2. Αν είναι άγαμοι, βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 3. Αν είναι διαζευγμένοι, διαζύγιο (να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του) και βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών [της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών].
 4. Αν είναι χήροι, πιστοποιητικό θανάτου του αποθανόντα συζύγου και σχετική βεβαίωση από το Ληξίαρχο στο Υπουργείο Εσωτερικών [της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών].
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως.
 6. Διαβατήριο.
 7. Ταυτότητα.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ.ά.) Στην περίπτωση Ελλήνων απαιτείται πρόσφατη ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ από Δημαρχείο.
 2. Ένορκο Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου.
 3. Αν είναι διαζευγμένοι, διαζύγιο.
 4. Αν είναι χήροι, Πιστοποιητικό Θανάτου του αποθανόντα συζύγου.
 5. Διαβατήριο.
 6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως

Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά για τη σύναψη γάμου αλλοδαπών πρέπει να είναι πρωτότυπα, πρόσφατα και επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά από Επίσημη Αρχή της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων ή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο γάμος μπορεί να προχωρήσει είτε με την διαδικασία γνωστοποίησης γάμου, είτε με την διαδικασία επίσπευσης.

Αναλυτικότερα, οι δύο διαδικασίες που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν είναι: 

1. Διαδικασία Επίσπευσης – €281,92
Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και το ζευγάρι επιθυμεί να συνάψει το γάμο του με επίσπευση, ο γάμος μπορεί να τελεστεί την ίδια μέρα υποβολής της αίτησης ή σε λιγότερο από δεκαπέντε (15) μέρες.

2. Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση) – €128,15
Με κανονική διαδικασία (Γνωστοποίηση) ο γάμος μπορεί να τελεστεί μετά από παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την μέρα υποβολής της αίτησης αλλά όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι εργάσιμες μέρες και ώρες είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 7:30π.μ. μέχρι 2:30μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Η τελετή γάμου είναι μικρής διάρκειας (περίπου 10-15 λεπτά). Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου δίδεται στο ζευγάρι μετά την τέλεση του γάμου, υπογραμμένο από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου.

Για πιστά αντίγραφα Πιστοποιητικού Γάμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Λευκάρων και να καταβάλλουν το ποσό των €13,67.

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας αίτησης ή σύναψης γάμου επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου.