Το lefkara.org.cy χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεσαι τη χρήση των cookies.
  • info@lefkara.org.cy
  • +357-24-342422
  • 8am - 3pm / Δευτ. - Παρ

Προς όλους του κατόχους σκύλου / ων
Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο, Νόμος κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο, εκτός εάν έχει εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Τοπική Αρχή.

Για το λόγο αυτό καλείστε μέσα σε (30) μέρες από σήμερα να δηλώσετε το / τους σκύλο / ους που έχετε στην κατοχή σας και να εξασφαλίσετε την απαραίτητη άδεια κατοχής σκύλου αφού προηγουμένως πληρώσετε τα σχετικά τέλη.
Τα τέλη άδειας κατοχής σκύλου είναι:

1. Για αρσενικούς (στειρωμένους ή μη) 20,50€
2. Για θηλυκούς (στειρωμένους ή μη) 20,50€
3. Για επικίνδυνες φυλές στειρωμένων σκύλων
με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 171,00€

Επικίνδυνες φυλές σκύλων με βάση το Νόμο είναι οι ακόλουθες:
(α) Pitt Bull Terrier ή American Pitt Bull
(β) Japanese Tossa
(γ) Dogo Argentine
(δ) Fila Brazileiro

ή διασταυρώσεις αυτών ή διασταυρώσεις αυτών των φυλών με άλλες φυλές και όταν κυριαρχεί η επικίνδυνη φυλή.

Καλείστε όπως αναλάβετε τις ευθύνες σας ως ιδιοκτήτες σκύλων και όπως συνεργαστείτε με το Δήμο Λευκάρων για το καλό της Δημόσιας υγείας και της Δημόσιας ασφάλειας.

Τονίζεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν απροειδοποίητα έλεγχοι και όταν εντοπίζονται ιδιοκτήτες σκύλων χωρίς άδεια κατοχής, θα καταγγέλλονται.

Η κατοχή σκύλου χωρίς να έχουν οι δημότες εφοδιαστεί με την απαραίτητη άδεια κατοχής, απαγορεύεται και τιμωρείται με ποινή μέχρι 12 μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι 1700€ ή και τα δύο μαζί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στη δημιουργία Επιτροπών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία του Δήμου. Οι Επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί είναι:

Ø Επιτροπή Τουρισμού

Ø Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθαριότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ø Επιτροπή Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ø Πολιτιστική Επιτροπή

Ø Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας

Ø Επιτροπή Τοπικού Σχεδίου, χωρομετρίας και κτηματολογίου

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιο πάνω Επιτροπές θα πρέπει να το δηλώσουν στα γραφεία του Δήμου μέχρι τις 27/01/2017.

O Δήμος είναι ανοικτός σε εισηγήσεις για δημιουργία νέων Επιτροπών.